Skip to Navigation

Trosol = Language

Our business, naturally, is all about language and getting the translation right first time is what we do best.

From press releases to annual reports and conferences to television programmes, our decades of experience delivers the best and attracts the best to work with us.

To communicate effectively is to understand one another. That’s where we come in.

Unashamed language lovers.

Contact us now

Trosol = laith

Ein busnes, yn naturiol, yw trin iaith, a chyfieithu’n gywir y tro cyntaf yw ein camp.

O ddatganiadau i’r wasg i adroddiadau blynyddol, ac o gynadleddau i raglenni teledu, mae ein profiad digymar yn sicrhau’r gorau ac yn denu’r gorau i weithio gyda ni.

Rhaid deall ein gilydd i allu cyfathrebu’n effeithiol. A dyna yw ein dawn ni.

Seiri geiriau sy’n caru geiriau.

Cysylltwch â ni nawr

© Copyright Trosol
02920 750760 / contact@trosol.co.uk