Skip to Navigation

About us

We have Wales covered. Two offices. Cardiff and Newcastle Emlyn.

We also have the rest of the world covered. IMS, our parent company, is one of the largest independent providers of access services for broadcasting and other media.

Big but small. 

Big on experience, small enough to take really good care of our clients and staff.  

Contact us now for more information.

Amdanom ni

Rydym yn gofalu am Gymru gyfan. Dwy swyddfa: Caerdydd a Chastellnewydd Emlyn.

Gallwn ofalu am weddill y byd hefyd. IMS, ein rhiant gwmni, yw un o ddarparwyr annibynnol mwyaf gwasanaethau mynediad ar gyfer darlledu a chyfryngau eraill.

Mawr ond bach. 

Mawr o ran profiad, ond yn ddigon bach i fod yn ofalus iawn o’n cleientiaid a’n staff.

Cysylltwch â ni nawr i gael mwy o wybodaeth.

© Copyright Trosol
02920 750760 / contact@trosol.co.uk