Skip to Navigation

Client list

With over 300 clients from both the public and private sectors, our client list is as long as it is varied.

From the seat of government to the smallest of private firms, our flair for languages more than satisfies most requirements. The following can testify to that:

 • National Assembly for Wales
 • Estyn
 • Care Council for Wales
 • Department of Work and Pensions
 • Environment Agency Wales
 • Local Government Boundary Commission for Wales
 • Cardiff University
 • Higher Education Funding Council for Wales
 • National Savings and Investments
 • The Forestry Commission

Rhestr cleientiaid

Gyda dros 300 o gleientiaid o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat, mae ein rhestr cleientiaid yn un hir ac amrywiol.

O ganolfan y llywodraeth i’r cwmni preifat lleiaf un, mae ein dawn i drin ieithoedd yn bodloni’r rhan fwyaf o ofynion, a mwy. Gall y canlynol dystio i hynny:

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Estyn
 • Cyngor Gofal Cymru
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
 • Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru
 • Prifysgol Caerdydd
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol
 • Y Comisiwn Coedwigaeth

Clients

© Copyright Trosol
02920 750760 / contact@trosol.co.uk