Skip to Navigation

Simultaneous translation

What is simultaneous translation? Simply put, you speak we translate. There and then.

Wherever those little headphones are required – at a conference, press launch, legal hearing or government debate - we won’t be far behind. 

Contact us now for more information.

Cyfieithu ar y pryd

Beth yw cyfieithu ar y pryd? I’w roi yn syml, chi sy’n siarad, ni sy’n cyfieithu. Yn y fan a’r lle.

Lle bynnag y bydd angen y clustffonau bach hynny – mewn cynhadledd, lansiad i’r wasg, gwrandawiad neu ddadl yn y Cynulliad – byddwn yno’n cyfieithu i chi.

Cysylltwch â ni nawr i gael mwy o wybodaeth.

Contact/Cysylltwch â

Rhodri Williams
rhodri.williams@trosol.co.uk
or/neu 02920 750760

© Copyright Trosol
02920 750760 / contact@trosol.co.uk