Skip to Navigation

Subtitling

While it can be fun to make up your own words when watching programmes or films in a foreign language, subtitling can open up a whole new world of understanding.

Not ones to show off, but we were the first company to subtitle Welsh-language programmes into English when S4C introduced its 888 service. Since then programmes which would have been a turn-off have become a turn-on for many. We are finding the same is increasingly true of our corporate DVD clients.

Contact us for more information.

Isdeitlo

Mae’n wir y gall fod yn hwyl i lunio’ch geiriau eich hun wrth wylio rhaglenni neu ffilmiau mewn iaith estron, ond gall isdeitlo agor byd cwbl newydd i chi o ran deall.

Heb frolio’n hunain gormod, ni oedd y cwmni cyntaf i isdeitlo rhaglenni Cymraeg i’r Saesneg pan gyflwynodd S4C ei wasanaeth 888. Ers hynny, mae rhaglenni y byddai llawer wedi’u troi i ffwrdd wedi dod yn rhaglenni sy’n gwneud i bobl droi’r teledu ymlaen i’w gwylio.  Ac mae’r un peth yn dod yn fwyfwy gwir am ein cleientiaid DVD corfforaethol.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

© Copyright Trosol
02920 750760 / contact@trosol.co.uk