Skip to Navigation

Translation

Call us language geeks, but the world’s words fascinate us.

To translate is one thing but to avoid anything getting lost in translation is our challenge.

From a mission statement to a legal agreement, our dedicated teams of translators and editors devour sentences of text in no time.

Whether you need to translate just a few words or pages upon pages of complicated jargon, just pass it over.

We’re hungry for words to digest.

Contact us now for a quote or an informal chat about translating into a wide range of languages.

Cyfieithu

Ie, iaith a geiriau sy’n mynd â’n bryd, ond mae geiriau’r byd yn ein cyfareddu.

Un peth yw cyfieithu, ond ein her ni yw peidio â cholli dim wrth gyfieithu.

O ddatganiad cenhadaeth i gytundeb cyfreithiol, mae ein timau ymroddedig o gyfieithwyr a golygyddion yn llowcio testun mewn dim o dro.

P’un ai ychydig eiriau sydd gennych i’w cyfieithu neu dudalennau lu o jargon astrus, dewch â’r gwaith i ni.

Rydym yn ysu i fynd i’r afael â geiriau.

Cysylltwch â ni nawr i gael dyfynbris neu sgwrs anffurfiol am gyfieithu i nifer helaeth o ieithoedd.

Contact/Cysylltwch â

Rhiannon Williams
rhiannon.williams@trosol.co.uk
or/neu 02920 750760

© Copyright Trosol
02920 750760 / contact@trosol.co.uk